Dưới đây là 1 số (rất nhỏ) những Feedback gửi tới Yourdetox

Do đội ngũ của Yourdetox khá bận rộn trong công việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng nên chúng tôi chưa thể cập nhật được hết Feedback. Đồng thời chưa thể sắp xếp sao cho trực quan.

Mong quý anh chị hết sức thông cảm. Và quay lại vào 1 dịp gần nhất nhé